🔻یک عروس بجنوردی، جهیزیه خود را به مردم زلزله زده کرمانشاه اهدا کرد

🆔 @xandaneh 💯