🔻خسارات زلزله 1800 میلیارد تومان برآو‌رد شد‌
تا حالا تصور درستی از اختلاس 3 هزار میلیاردی نداشتم. به عبارتی با اون اختلاس میشه دو بار کرمانشاه و شهرهای اطرافش رو بازسازی و تجهیز کرد😑