🔸قدر اونایی رو که دوست دارین رو بدونین...

گاهی آدم ها زودتر از چیزی که فکر میکنی در یک قاب عکس جا میگیرند😔

🆔 @xandaneh 💯