💥شمار جان باختگان زلزله غرب کشور به ۴۳۲ نفر رسید

🔺۷۸۱۷ نفر هم مصدوم شده اند