تابلوی فوق العاده زیبای خانم مریم نایب رزمگاهی که جز 100 اثر برتر قرن در سبک فوق واقع گرایانه (هایپر رئالیسم) ثبت شد!

هنر نزد ایرانیان است و بس..👌