تصویری که می‌بینید عکس روز نشنال جئوگرافی است و توسط یک عکاس حیات وحش به نام فابریس دادنهافر از طبیعت کوبا گرفته شده است. این کروکودیل در آب‌های منطقه «باغ‌های ملکه» قرار دارد که این منطقه یکی از بزرگترین مجموعه جزایر حفاظت شده کوبا است و توسط کریستف کلمب نامگذاری شد.